მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (დადგენილება №33  2011 წლის  21  დეკემბერი, პირველადი სახე)

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (საბოლოო სახე 2012 წლის 14 ივნისის მდგომარეობით)

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №33  2011 წლის  21  დეკემბერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №33  2011 წლის  21  დეკემბერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №33  2011 წლის  21  დეკემბერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №33  2011 წლის  21  დეკემბერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №33   2011 წლის  21  დეკემბერი  ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №16   2012 წლის  24 მაისი   „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 2012 წლის 17 იანვარი ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 2012 წლის 9 თებერვალი ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2012 წლის 19 მარტი ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №15 2012 წლის 2 აპრილი  „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი