მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 26 წევრისგან, აქედან 10 არჩეულია პროპორციული საარჩევნო სისტემით, ხოლო 16 მაჟორიტარულით.პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით  ხუთ პროეცენტიანი ბარიერი გადალახა ოთხმა პოლიტიკურმა პარტიამ:

•    პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“  16834  ხმა (70.41%) - შვიდი მანდატი;•    ”ეროვნული საბჭო” 1282  ხმა (5.36%) - ერთი მანდატი;•    ”ქრიასტიან–დემოკრატიული გაერთიანება“ 3066  ხმა(12.82%) - ერთი მანდატი;•    „თორთლაძე-დემოკრატიული პარტია “ 1594  ხმა (6.67%) - ერთი მანდატი.

მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს 16 მადატიდან , 16-ივე  მიიღო პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“. იხ. შედეგები 

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: ირინა ყურმაშვილი - მთავარი სპეციალისტი - იურიდიულ საკითხებში. ტელ. 599 208206

 

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი:

0800, ახალციხე,  კოსტავას ქ. 18 ,

ტელ.: (8 365) 22 15 55