მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის სამსახური

მხარეში სახელმწიფო მმართველობას და ზედამხედველობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე ახორციელებს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნული სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი.

 

ამ თანამდებობაზე დღემდე მუშაობდნენ:

 

  • 1995 — ბონდო ჯიქია;
  • 2000 — ლერი ჭითანავა;
  • 2004 — გიგი უგულავა;
  • 2005 — მიხეილ არდია;
  • 2007 — ზაზა გოროზია.
  • 2011 -   გურამ მისაბიშვილი
  • 2012 - ზაზა გოროზია.
  • 2013 - თენგიზ გუნავა

 

მხარის ადმინისტრაციული ცენტრია თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდი.

ადმინისტრაციის მისამართი:

2100, ქ. ზუგდიდი, გამსახურდიას გამზირი №45 E-mail: szs@szs.gov.ge Tel: (+995) 215 50505 FAX: (+995) 215 50505