მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი (დადგენილება №44 2011 წლის 2 დეკემბერი პირველადი სახე))   

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი  (საბოლოო სახე 2012 წლის  8  ივნისის  მდგომარეობით)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №44   2011 წლის 2 დეკემბერი  ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 11 მაისის მდგომარეობით)

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №44   2011 წლის 2 დეკემბერი  ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 3 თებერვლის მდგომარეობით)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი