მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

4500, ქალაქი ქარელი, ნინოშვილის ქუჩა №3

ტელ.: (8 369) 23 17 34

ელ-ფოსტა: qareli@mail.ru

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

ანი ბალიაშვილი - ადმინისტრაციის სპეციალისტი პრესასთან ურთიერთობების საკითხებში

ტელ: 599 70 95 97, 577 95 07 27;

ელ-ფოსტა:anibaliashvili@yahoo.com

 

დებულება