მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის სამსახური

მხარეში სახელმწიფო მმართველობას და ზედამხედველობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე ახორციელებს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნული სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი.

 

ამ თანამდებობაზე დღემდე მუშაობდნენ:

 

 

  • 1995 - ბადრიხატიძე
  • 1996 - ირაკლი ბოჭორიძე
  • 2003 - ირაკლი ოქრუაშვილი
  • 2004 - მიხეილ ქარელი
  • 2007 - ლადო გეგელაშვილი
  • 2008 - ლადო ვარძელაშვილი
  • 2010 - ზურაბ არსოშვილი
  • 2011-  გიორგი ტატიშვილი
  • 2012 - სულხან სიბაშვილი
  • 2013 - ზურაბ ჩხეიძე

 

მხარის ადმინისტრაციული ცენტრი ქალაქი გორი.

 

მისამართი:

 

 

ქ. გორი. სტალინის გამზ.№16

 

ტელ: (8270) 73429; 78010;  ფაქსი: (8270) 79109;  (8270) 77638;