მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

კასპის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 27 წევრისაგან, საიდანაც 10 არჩეულია პროპორციული საარჩევო სისტემით, ხოლო 17 - მაჟორიტარულით;პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთ პროცენტიანი ბარიერი გადალახა სამმა პოლიტიკურმა პარტიამ:

•   „ალიანსი საქართველოსთვის“  1747 ხმა (7.28%) - ერთი მანდატი;•  პოლიტიკური გაერთიანება  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  18621 ხმა (77.55%) - რვა მანდატი;•  „ ქრისტიან - დემოკრატიული გაერთიანება" 2579 ხმა (10.74%) - ერთი მანდატი.

მაჟორიტარული სისტემით  საკრებულოს წევრის 17  მანდატიდან  16 "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"- მ  მოიპოვა, 1 მანდატი ერგო "თოფაძე-მრეწველებს";

იხ. შედეგები 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი:6200  ქ. კასპი, კოსტავას 18;ტელ: (8 371) 22 24 35