მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

მისამართი: 1400  ქ. გორი, სტალინის №16.

ტელეფონი:

fax:

ელ.ფოსტა:

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი :

ტელ:

 

 

დებულება