მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

მცხეთის მუნიციპალიეტის გამგეობა

 

მის.: ქ. მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქ. #73ტელ.: 2 51 27 27

 

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

 

ნუგზარ ხუხუნაიშვილი (სამსახურის უფროსი), ტელ.: 599 20 11 26 / 2 51 23 08;

 

დებულება