თქვენ იმყოფებით: მუნიციტიპალიტეტი კახეთი ქალაქი თელავი საკრებულო ბიურო
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიურო

2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.