თქვენ იმყოფებით: მუნიციტიპალიტეტი კახეთი ქალაქი თელავი საკრებულო კომისიები
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

კომისიები

2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.