თქვენ იმყოფებით: მუნიციტიპალიტეტი კახეთი ქალაქი თელავი საკრებულო
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.