მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური
თანამდედობა სახელი გვარი ტელ. №
1 სამსახურის უფროსი ციცია ქაწაშვილი 595 90 25 23
2 მთ. სპეციალისტი სპორტის საკითხებში ზაურ ქუშაშვილი 595 90 25 29
3 მთ. სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში ხათუნა ხუციშვილი 558 15 55 57
4 უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში ირმა ფიცხელაური