მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
თანამდებობა სახელო გვარი ტელ. №
1 სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ხეთაგური 595 90 25 24
2 მთ. სპეციალისტი ლეო გელაძე 555 31 69 88
3 უფრ. სპეციალისტი ზიტა გომიაშვილი
4 სპეციალისტი ხათუნა ჩოფიკაშვილი