მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

სამსახურის უფროსი - გივი იორდანიშვილი;

 

მთავარი სპეციალისტი - გიორგი ნოზაძე;

წამყვანი სპეციალისტი - თეიმურაზ ბენიაშვილი;

სპეციალისტი - ნაზი ოსეფაშვილი.

 

დებულება