მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

სამსახურის უფროსი

კახა მოსიძე ტელ: 577 95 92 27   ელ. ფოსტა: kulturis.samsakhuri@gmail.com

 

 

 

დებულება