მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური

სამსახურის უფროსი

ბონდო გოროზია ტელ: 577 95 92 23

 

დებულება