მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი

მიხეილ კორთხონჯია ტელ: 577 95 92 29 ელ. ფოსტა: m.kortkhonjia@mail.ru

 

 

ხაზინისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

ლევან თოფურია ტელ: 577 95 91 92 ელ. ფოსტა: levani.topuria@yahoo.com

 

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

ირაკლი ციკოლია ტელ: 577 95 91 88 ელ. ფოსტა: iraklicikolia@gmail.com

 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი

ქეთევან ბაჩილავა ტელ: 577 95 9 194 ელ. ფოსტა: keti-bachilava@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

დებულება