მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ეკონომიკური განვითარების და ქონების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი

ვლადიმერ დანელია ტელ: 577 95 48 28 ელ. ფოსტა: ladodanelia@gmail.com

 

 

 

დებულება