მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი

კახა ღურწკაია ტელ: 577 95 92 26

 

დებულება