მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის სამსახურები
გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ნინო დეკანოიძე

ტელ.: 599 85 99 80

 

საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილება

პიარის, ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილება

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური

ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

ტარიელ მუსაევი

ტელ.: 599 88 80 88

 

ქონების მართვის განყოფილება

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილება

ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ლერი ფანგანი

ტელ.: 599 85 99 69

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილება

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილება

 

მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური

მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

გოჩა მინდიაშვილი

ტელ.: 595 99 55 85

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

ვაჟა შუბითიძე

ტელ.: 595 59 59 08

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

ვუგარ მამედოვი

ტელ.: 599 85 99 90

 

ბუღალტერიისა და ფინანსების განყოფილება

შესყიდვების განყოფილება

სახანძრო დაცვის სამსახური

სახანძრო  დაცვის სამსახურის უფროსი

ფაშა იუსუბოვი

ტელ.: 599 51 21 95

 

შიდა აუდიტის სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

გიორგი გელაშვილი

ტელ.: 593 44 55 67

 

ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის და სპორტის სამსახური

ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის და სპორტის სამსახურის უფროსი

მამუკა ნავერიანი

ტელ.: 551 77 79 88

 

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის განყოფილება

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება