მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
თანამდებობა სახელი გვარი ტელ. №
1 სამსახურის უფროსი ხათუნა გომიაშვილი 595 90 25 75
2 მთ. სპეციალისტი მუნიციპალური შესყიდვების საკითხებში ნინო ხუციშვილი
3 წამყვანი სპეციალისტი მუნიციპალური შესყიდვების ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში დიანა კობაიძე
4 უფროსი სპეციალისტი მატერიალური უზრუნველყოფის საკითხებში მანონი გომიაშვილი 595 90 25 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დებულება