მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

დებულება