მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ზედამხედველობის სამსახური

ანატოლისიჭინავა

სამსახურისუფროსი

(8) 577 959474

 

დავითღადუა

მთავარისპეციალისტიგარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხებში

 

(8) 593 312934

თემურკანკავა

მთავარი სპეციალისტიმშენებლობის საკითხებში

 

(8) 595 146742

(8) 590 609150

ბესიკქირია

წამყვანი სპეციალისტიგარე ვაჭრობისა და ტრანსპორტის საკითხებში

 

(8) 598 490490

 

 

 

 

 

დებულება