მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე