თქვენ იმყოფებით: მუნიციტიპალიტეტი თბილისი მერია მერის მოადგილეები
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

მერის მოადგილეები

დავით ალავიძე

 

დაიბადა 1975 წლის 30 ოქტომბერს.

 

1992 წელი ი.ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა

1996 წელი  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკის სპეციალობით

1997 წელი საბუღალტრო აღრიცხვის და საგადასახადო კანონმდებლობის კურსი

1997-1999 წლებში   სს “კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია“-ს ფინანსური მენეჯერი 1999-2003 წლებში  სწავლობდა და მუშაობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2003-2005  წლებში დაკავებული იყო ბიზნესით 2005-2006  წლებში სადაზღვევო კომპანია „იმედი L“-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 2006 წელი „თბილისის მეტრო“-ს გენერალურ დირექტორი, შემდეგ  ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი 2006 წლის ოქტომბრიდან 2008 წლამდე  იყო ქ. თბილისის მერის მოადგილე

2008-2009 წლებში მუშაობდა საქართველოს ბანკში კონსულტანტად

2009 წლის მარტიდან - დღემდე ქ. თბილისის მერის მოადგილე

 

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

 

 

ტარიელ ხიზანეიშვილი

 

დაიბადა 1971 წლის 31 ივლისს

1988 წელს დაამთავრა ქ. რუსთავის 10 საშუალო სკოლა 1990-1996 წლებში სწავლობდა  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია 1988-1991 წლები  ქ. რუსთავის სამშენებლო სარემონტო სამმართველო 1991-1994 წლები სამშენებლო ფირმა ,,დავით აღმაშენებელი’’, ეკავა იურისტის თანამდებობა 1995-1997 წლები  ყოველდღიური გაზეთი ,,რეზონანსი’’, კორესპოდენტი 1997-1999 წლები საერთაშორისო საზოგადოება ,,სამართლიანი არჩევნების’’ ქვემო ქართლის კოორდინატორი 1999-2004 წლები შპს ,,გაზეთ რუსთავის ნიუსის’’ დირექტორი 01.02.2004-29.09.2004 წლამდე ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 2004-2005 წლები ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი 2005-2006 წლები ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყიობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე 2006-2010 წლები ქ. თბილისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის უფროსი 06.2010-09.2010 წლამდე ქ. თბილისის საკრებულოს საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავჯდომარე 2010 წლის სექტემბრიდან  ქ. თბილისის მერის მოადგილე ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

 

ანდრია ურუშაძე

 

გიორგი ცხაკაია  (ყოფილი მოადგილე )

 

დაიბადა 1984 წლის 2 სექტემბერს ქ. თბილისში. განათლება:

1990-2000 წლებში სწავლობდა ქ. თბილისის N53-ე საშუალო სკოლაში.

2000-2001წლებში სწავლობდა და დაამთავრა ქ. თბილისის N58-ე საშუალო სკოლა.

2001-2005 წლებში სწავლობდა და წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტი, სპეციალობით -  ფინანსები და საბანკო საქმე.

2005-2007 წლებში სწავლობდა და წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მაგისტრატურა, სპეციალობით - ფინანსები. სამუშაო გამოცდილება:

2002 წლიდან  2003 წლის დეკემბრამდე “Qartu კომუნიკაციები”.

2003 წლის დეკემბრიდან 2004 წლის აპრილამდე საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდი.

2004 წლის ოქტომბრიდან 2005 წლის იანვრამდე საქართველოს კოოპერატიული ინსტიტუტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, თანამდებობა – მთავარი ლაბორანტი.

2005 წლის თებერვლიდან 2005 წლის ივნისამდე  საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი რეფორმების კოორდინაციის საკითხებში, თანამდებობა - კონსულტანტი.

2005 წლის ივნისიდან 2005 წლის სექტემბრამდე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მდგრადი განვითარების დეპარტამენტი, თანამდებობა –  მთავარი სპეციალისტი.

2005 წლის სექტემბრიდან 2006 წლის ოქტომბრამდე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მდგრადი განვითარების სამმართველო, თანამდებობა – სამმართველოს უფროსი.

2006 წლის ოქტომბრიდან 2007 წლის მარტამდე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი, თანამდებობა - დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

2007 წლის მარტიდან 2008 წლის მარტამდე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ლიცენზიებისა და ნებართვების დეპარტამენტი, თანამდებობა -  დეპარტამენტის უფროსი.

2008 წლის მარტიდან 2008 წლის ივლისამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, თანამდებობა - უფროსი მრჩეველი.

2008 წლის ივლისიდან 2008 წლის დეკემბრამდე საქათრველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, თანამდებობა -  მინისტრის მოადგილე.

2009 წლის იანვრიდან 2009 წლის სექტემბრამდე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თანამდებობა – უფროსი.

2009 წლის სექტემბრიდან 2010 წლის აგვისტომდე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, თანამდებობა – სამსახურის უფროსი.

2010 წლის აგვისტოდან 2011 წლის მარტამდე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, თანამდებობა – მინისტრის მოადგილე და სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსი. 2011 წლის მარტიდან დღემდე  ქ. თბილისის მერის მოადგილე.

ჰყავს მეუღლე და  ერთი შვილი.

ფლობს ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებს.