მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დებულება

 

სამსახურის უფროსი - თეიმურაზ გოგიაშვილი; მთავარი სპეციალისტი მშენებლობით და სივრცით მოწყობაში - რევაზ ლეკიშვილი; მთავარი სპეციალისტი გზების და ინფრასტრუქტურის საკითხებში - გიორგი მარკოზაშვილი; მთავარი სპეციალისტი საქმის წარმოებაში - მაკა გოგილაშვილი; სპეციალისტი არქიტექტურისა და მშენებლობის საკითხებში - იოსებ პაპუნაშვილი.