მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დებულება

 

სამსახურის უფროსი - მიხეილ დაღუნდარიძე; კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი - ივანე ფეიქრიშვილი; სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი - იოსებ იაგორაშვილი; წამყვანი სპეციალისტი სპორტის დარგში - ზაურ ებიტაშვილი, სპეციალისტი განათლების დარგში - მაგული ჭარბაძე; სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის დარგში - ვახტანგ გაგნიძე;

 

სპეციალისტი კულტურის დარგში - ანა ასაბაშვილი.