მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური

სამსახურის უფროსი - ზაზა ნადირაძე;

მთ. სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში - გიორგი აბჟანდაძე;

მთ. სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში - თეიმურაზ ნადირაძე;