მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული სამსახური

ნათია კაციაშვილი

სამსახურის უფროსი

მობ:      5 99 65 85 85

ოფისი: 8 350 27 03 00

 

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობების სამსახური

 

დავით თათოშვილი

სამსახურის უფროსი

მობ:      5 77 15 76 06

ოფისი: 8 350 27 03 65

 

სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

 

შაქრო ტერტერაშვილი

სამსახურის უფროსი

მობ: +995 55 10 22 44

ოფისი: 8 250 7 25 70

 

რეგიონალური განვითარების სამსახური

 

ლაშა ჩივიაშვილი

სამსახურის უფროსი

მობ:       5 7744 63 33

ოფისი: 8 350 27  24 21

 

საფინანსო-სამეურნეო სამსახური

 

ბეჟან გიორგანაშვილი

სამსახურის უფროსი

მობ:      5 99 17 59 23

ოფისი: 8 350 27 59 04

 

კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

 

ვალერი გრემელაშვილი

დირექტორი

მობ:    5 99 67 77 22

ოფისი: 8 350 27 50 61