მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

მოადგილეები

გიორგი სიბაშვილი

პირველი მოადგილე

მობ: 5 91 28 77 77

ოფისი: 8 350 27 11 00

 

პეტრე კიკნაძე

მოადგილე

მობ: 5 95 51 55 51

ოფისი: 8 350  27 19 22

 

ალექსანდრე კახიძე

მოადგილე

მობ:  5 91 18 82 82

ოფისი: 8 350 27 29 01