მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციაული სამსახურიპაატა გიორგაძე   -   სამსახურის უფროსი          (8370) 278010 / 109ნათია ომაძე (პრესსამსახური)  უფროსი სპეციალისტი        (8370) 278010 /  106ქეთევან ტატიშვილი  -   უფროსი სპეციალისტი         (8270) 279109 / 107

 

საფინანსო-სამეურნეო სამსახურითენგიზ გოგიაშვილი  - სამსახურის უფროსი   (8370) 278010 / 111მაია სამნიაშვილი - მთავარი ბუღალტერი  (8370) 278010 / 111ზურაბ ქრისტესიაშვილი   - უფროსი სპეციალისტი  (8370) 278010 / 111

 

რეგიონალური განვითარების სამსახურიგიორგი ჭანტურია   -   სამსახურის უფროსი     (8370) 278010/103ეკა ჯაფიაშვილი  - მთავარი სპეციალისტი       (8370) 278010 / 110სამსონ ქებაძე   - მთავარი სპეციალისტი      (8370) 278010 / 110

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურიდავით ჭანტურია    -      სამსახურის უფროსი    (8370) 27 5195

 

სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ჰამლეტ მერაბიშვილი - სამსახურის უფროსი        (8370) 278010 / 112 ალექსი ჯალაბაძე - მთავარი სპეციალისტი    (8370) 278010 / 112

ადგ. თვითმმართველობისა და სახ. ორგანოებთან ურთიეთობის სამსახური დავით ხვედელიძე - სამსახურის უფროსი   (8370) 278010/103     მალხაზ ბუდედაშვილი  -  სპეციალისტი (8270) 278010 / 103

ტექ პერსონალი ანა ქოთოლაშვილი მდივანი-რეფერენტი (8270) 278010 ვახტანგ დუდაშვილი მძღოლი ნათია დიდებელი დამლაგებელი