მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევისა სამსახური

ვახტანგ ფიფია სამსახურის უფროსი ტელ: (577) 959257

 

 

დებულება