მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური

თავმჯდომარე

ენვერ გველებიანი- 599 778 959.

წევრები: სოზარ ლიპარტელიანი - 591 708 570 თორნიკე გუგავა

 

დებულება