მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ზედამხედველობის სამსახური

სამსახურის უფროსი - პაატა მამასახლისი, 577 55 40 80;

 

მთავარი სპეციალისტები - პაატა ჩერქეზიშვილი, 577 95 72 66;

ვლადიმერ ნინიკაშვილი, 577 95 72 63;

მირიან ეფრემიძე;

გიორგი ბარჯაძე, 593 99 68 68;

სოლომონ გოგიჩაშვილი, 577 55 62 55;

დავით ლოცულაშვილი, 555 11 11 14;

გიორგი კოკელიძე;

მერაბ ჩხაიძე.

 

 

დებულება