მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს ბიურო

1.    ქურასბედიანი ვალოდია - საკრებულოს თავმჯდომარე2.    ქურასბედიანი ამირანი - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.3.    ლიპარტელიანი ირინე - კომისიის თავმჯდომარე4.    ლიპარტელიანი მამუკა - კომისიის თავმგდომარე5.    ლიპარტელიანი სოზარი - კომისიის თავმჯდომარე6.    გუგავა თორნიკე - კომისიის თავმჯდომარე7.    გველებიანი ენვერი - კომისიის თავმჯდომარე8.    ონიანი ავთანდილი - ფრაქციის ,,მაჟორიტარი"თავმჯდომარე9.    ვალოდია ჯანხოთელი - ფრაქციის ,,უმრავლესობა" თავმჯდომარე

 

4.11.2010წ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის ოქმი #6

 

3. 12. 2010წ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #8