მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს თავმჯდომარე

მაიზერ ჩარქსელიანი - 555594869