მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

გია ზმოიანი - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი

გრიგორ თოფუზიანი - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის სპეციალისტი სპორტის საკითხებში

თამაზ მსხვილიძე - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში

არმენუი მოსოიანი - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის სპეციალისტი განათლების საქმეთა საკითხებში

არტურ შაშვედიანი - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის საკითხებში