მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

სამსახურის უფროსი - იური ზარიძე;

 

წამყვანი სპეციალისტი კულტურის საკითხებში - მარინა გოგოლაძე;

წამყვანი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში - მაია სხირტლაძე;

წამყვანი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში (ძეგლთა დაცვის საკითხების კურირება) - რევაზ ანდღულაძე;

 

უფროსი სპეციალისტი განათლების დარგში - თეონა ელიოსიძე.

 

დებულება