მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი - ვალერი რევაზაშვილი, 577 14 88 33;

მთავარი სპეციალისტები - ასმათ კარიჭაშვილი;

იოსებ ნოზაძე;

ლეილა შარვაშიძე;

სპეციალისტები - გიორგი ნასყიდაშილი;

ლევან ქუმელაშვილი;

გიორგი ყურთულაშვილი;

შალვა ღონღაძე;

დავით თოფჩიშვილი;

ეთერ რევაზაშვილი;

დამხმარე მუშაკი - ლამზირა მონასელიძე.