მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური სამსახურის უფროსი - დალი ტლაშაძესაბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილებაგანყოფილების უფროსი - ქრისტინე კვიწინაძემთავარი სპეციალისტი - ლია პავლიაშვილი მუნიციპალიტეტის ბუღალტერია განყოფილების უფროსი - ეკატერინე სოიტაშვილიმთავარი სპეციალისტი - თეა ელიკაშვილიმთავარი სპეციალისტი - ეკატერინე პაპუკიშვილიმთავარი სპეციალისტი - ლიდა მშვიდობაძემთავარი სპეციალისტი - ნანა სოსანიძემთავარი სპეციალისტი - ირმა აკოფოვისპეციალისტი - გულო სააკაშვილი

საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილებაგანყოფილების უფროსი - გურამ საცერაძემთავარი სპეციალისტი - ლევან მახარაძემთავარი სპეციალისტი - ზაქარია ხუროშვილიუფროსი სპეციალისტი - ნათია მძინარაშვილიუფროსი სპეციალისტი - ვასილ თანდიაშვილი შესყიდვების განყოფილება განყოფილების უფროსი - მურაზ შიოშვილიმთავარი სპეციალისტი - სოფიო იაკობაშვილიმთავარი სპეციალისტი - ლევან ხალიშვილი

 

დებულება