მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

სამსახურის უფროსი - ხათუნა კაკაურიძე სოციალური დაცვის განყოფილება განყოფილების უფროსი - მარინა კაჭკაშვილიმთავარი სპეციალისტი - ქეთევან შატაკიშვილიმთავარი სპეციალისტი - ნათია ჭამპურიძემთავარი სპეციალისტი - ლალი ნალიკაშვილიმთავარი სპეციალისტი - მარიამ ნასყიდაშვილიუფროსი სპეციალისტი - შორენა ღუდუშაურიუფროსი სპეციალისტი - ზვიად ზვიდაძესპეციალისტი - მარიზა აბრამიძე ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება განყოფილების უფროსი - თეონა ანანიაშვილიუფროსი სპეციალისტი - ანა ქაფიანიძეუფროსი სპეციალისტი - ხათუნა ლომოური

დებულება