მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დებულება  

 

სამსახურის უფროსი - გურამ პაპუაშვილი

განათლების განყოფილებაგანყოფილების უფროსი - ნინო დათვიაშვილიუფროსი სპეციალისტი - ირმა სოსიაშვილიუფროსი სპეციალისტი - ნინო ხავთასიუფროსი სპეციალისტი - მაკა სახვაძე

კულტურის განყოფილებაგანყოფილების უფროსი - ზურაბ გოცირიძემთავარი სპეციალისტი - ირინა კოვზიაშვილიმთავარის სპეციალისტი - შორენა ჯანგირაშვილი უფროსი სპეციალისტი - მარინა სამადალაშვილისპეციალისტი - ნათია გუგულაშვილი სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

განყოფილების უფროსი - გიორგი პაპიტაშვილიმთავარი სპეციალისტი - თამარ მოციქულაშვილიმთავარი სპეციალისტი - მარიკა რჩეულიშვილიმთავარი სპეციალისტი - ქეთევან შატაკიშვილიუფროსი სპეციალისტი - ნინო ჩებიჩაშვილიუფროსი სპეციალისტი - გიორგი არჩუაძე