მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - კახა ტოლიაშვილი იურიდიული განყოფილებაგანყოფილების უფროსი - მაია სურამელიმთავარი სპეციალისტი - ნაია ფავლენიშვილი საქმისწარმოებისა, საკადრო პოლიტიკისა და კადრების საორგანიზაციო განყოფილება

განყოფილების უფროსი - სესილი კოკოშვილიმთავარი სპეციალისტი - ქეთევან ჩუტკერაშვილიმთავარი სპეციალისტი - ფიქრია გაგიშვილიმთავარი სპეციალისტი - ნინო აწკარუნაშვილიუფროსი სპეციალისტი - ლია ადუაშვილისპეციალისტი - ლეილა ნასყიდაშვილი საინფორმაციო, პროტოკოლისა და საგარეო ურთიერთობათა განყოფილება განყოფილების უფროსი - ნათია ხაჩიურიმთავარი სპეციალისტი - ეკა კაკაშვილისპეციალისტი - გურამ ვაშაკიძესპეციალისტი - მამუკა მერებაშვილისამეურნეო-ტექნიკური განყოფილებაგანყოფილების უფროსი - მიხეილ ნონიკაშვილიუფროსი სპეციალისტი - ნიკოლოზ ჩაგელიშვილიუფროსი სპეციალისტი - ნინო ქველიძეუფროსი სპეციალისტი - ალექსანდრე გიგაშვილისპეციალისტი - ოთარ ზარდიაშვილიდამხმარე მუშაკი - დარია ღუღუნაძედამხმარე მუშაკი - მაგდანი ნასყიდაშვილიდამხმარე მუშაკი - ციური სუხიტაშვილიდამხმარე მუშაკი - მარინე ჯებირაშვილი

 

დებულება