მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგებელი

 

მანუჩარ მერებაშვილი

 

დაიბადა 1986 წლის 6 ივლისს;

2003 წელს დაამთავრა კასპის #3 საშუალო სკოლა;

2007 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ფაკულტეტი და მიენიჭა საინჟინრო მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;

2010 წელს მიენიჭა საინჟინრო მეცნიერებათა მაგის­ტრის აკადემიური ხარისხი;

2014 წელს მიენიჭა ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

2005-2013 წლებში მუშაობდა "საქართველოს რკინიგზაში";

2014-2016 წლებში იყო კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნების" თავმ­ჯდომარე;

2016 წლიდან ბოლო დრომდე ეკავა კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობა.

 

კასპი მანუჩარ მერებაშვილის საარჩევნო პროგრამა by International Center for Civic Culture on Scribd