მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

მისამართი: ოზურგეთი, მერაბ კოსტავას ქუჩა 1

ტელეფონი:

fax:

ელ.ფოსტა:

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი :

ტელ:

 

დებულება