მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ზედამხედველობის, ადგილობრივი მოსაკრებლების, შესყიდვების, სამეურნეო - ტექნიკური უზრუნველყოფის, სტატისტიკის, ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

 

დებულება 

 

სამსახურის უფროსი - ვაჟა გეგეშიძე;

მთავარი სპეციალისტი ზედამხედველობის საკითხებში - კახა ნიკოლეიშვილი;

მთავარი სპეციალისტი მოსაკრებლების საკითხებში - დავით შენგელია;

მთავარი სპეციალისტები შესყიდვების საკითხებში - ირაკლი სულავა;

კახაბერ გოგია;

წამყვანი სპეციალისტები ზედამხედველობის საკითხებში - დავით გერაძე, დავით კვერეხელიძე, ალექსანდრე ცომაია;

წამყვანი სპეციალისტი ადგილობრივი მოსაკრებლების საკითხებში - ზაზა ვაშაკიძე;

წამყვანი სპეციალისტები შესყიდვების საკითხებში - რუსუდან თევზაძე;

მამუკა ხურცილავა;

უფროსი სპეციალისტი ადგილობრივი მოსაკრებლების საკითხებში - იაგო ჭაფოძე.