მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო-საბიუჯეტო და საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახური

სამსახურის უფროსი - გივი ღაღანიძე;

 

მთავარი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში - მედეა ლეჟავა;

 

მთავარი სპეციალისტები ბიუჯეტის დაგეგმვისა და პირველადი საბუღალტრო აღრიცხვის საკითხებში - მარინა ადნღულაძე, ეკატერინე პაპავა;

 

 

მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში - ნათელა ხაბეიშვილი;

 

მთავარი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში - თამილა ახალაძე;

 

მთავარი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში - ია პატარაძე;

 

 

წამყვანი სპეციალისტი ბიუჯეტიდან ნაღდი ანგარიშსწორების ანგარიშვალდებული პირი - თამარ ღაღანიძე;

 

 

წამყვანი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში - ზაალ ჭოხონელიძე;

 

 

უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და დაგეგმარების საკითხებში - ლია ჭახნაკია.

 

 

დებულება