მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

კომუნალური საწარმოები

შ.პ.ს. „ჩხოროწყუს წყალკანალი“ ხელმძღვანელი - თემურ წურწუმია; მისამართი: ჩხოროწყუ, დ. ჩხოროწყუ მშვიდობის ქ. №5 ტელ.: 595 36 32 76.

სამსახურის კომპეტენცია და ფუნქცია: სასმელი წყლის დაგროვება, გაწმენა და განაწილება-მიწოდება.