მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

სამსახურის უფროსი - სოსო ესართია, 577 95 94 43,  599 19 44 92;

 

მთავარი სპეციალისტები - ბესო ბაძაღუა;

ნატალია გაბისონია;

უფროსი სპეციალისტები - ლერი ჯიქია;

ალექსანდრე ესართია;    რამაზ ლემონჯავა;    ჯამბულ ქარჩავა.

 

 

დებულება